Skooltassieprojek

Skooltassie

 

Die ADV se Werkgroep: Kindersorg en Rata Maatskaplike Dienste is geweldig dankbaar vir elke gemeente se hulp en bydraes tot die skooltassie-projek. Die jaar 2017 stap vinnig einde se kant toe en daar word al weer gedink aan die graad eentjies wat in 2018 ‘groot skool’ toe moet gaan. Daarom vra ons soos in die verlede u aandag vir hierdie projek.
 
Die projek is daarop gemik om voornemende Graad R en Graad 1 kinders wat behoeftig is, te help om wanneer hulle in Januarie 2018 by die skool se hekke instap, gereed te wees om te begin leer. Elke ouer sal weet dat dit nogal ’n duur oefening is om al die benodigdhede bymekaar te kry. In samewerking met Rata Maatskaplike Dienste wil ons vanuit die Werkgroep: Kindersorg weer gemeentes uitnooi om met hierdie projek te help, en wel deur middel van die volgende moontlike aksies:
 
1. Gemeentes oorweeg dit om saam met hulle Kerssangdienste spesiale offergawes in te samel wat oorbetaal kan word in die rekening soos hieronder aangedui. Die Werkgroep koop dan tassies met volle inhoud aan teen R300 per tassie. (Kyk hoeveel R300de kan u bymekaarmaak.
 
2. Gemeentes kan ook gewoon vanuit hulle diakonale fondse ’n skenking maak en oorbetaal.
 
3. Elke gemeente kan saam met hulle eie betrokke ringskommissie werk en die tassies ʼn Kersgeskenk maak vir behoeftiges binne die ring.
 
4. Elke gemeente kan natuurlik ook in sy eie geledere die behoefte bepaal, die inhoud van die tassies insamel en aan die kinders uitgee, of die tassies aankoop via Rata.
 
5. U kan die Pretoria kantoor van Rata – 012 325 2324 of 2321 skakel sodat ons kan help met tassies. So wil ons ook gemeentes help wat dalk nie die inhoud van die tassies kan bekostig nie, maar wat tog behoeftes in die gemeente of gemeenskap het.Baie dankie vir elkeen se bydrae. Saam kan ons vreugde in talle kinders se harte bring en vir hulle hoop bring vir die toekoms.
 
Ons sou graag van die tassies as Kersgeskenke wou uitgee, daarom vra ons dat u fondse wat reeds ingesamel is, teen die eerste week van November sal probeer inbetaal. Indien u dit eers later insamel, byvoorbeeld met ’n Kerssangdiens, sal dit nog steeds aangewend word om tassies aan te koop vir die begin van die skooljaar.
 
Die bankbesonderhede is soos volg:
Plesion NPC 
Nedbank
Rekening nommer: 112 732 1897
Takkode: 160 445
Verwysing: TAS + jou naam (of gemeentenaam)
Stuur asb bewys van betaling aan This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">
 
Seënwense
 
Ds Frikkie van Wyk 
Voorsitter: Werkgroep: Kindersorg
 
Klik hier om ’n debietorder in te stel.
 

Subscribe here and discover Project 21 as your partner in effective charity