OTMT

Ons Tuis en Monumenttehuise (OTMT)

Hierdie tehuise, wat die eiendom van twee artikel 21-maatskappye is en gesamentlik deur 'n bestuurskomitee bekend as OTMT bestuur word,

OTMT lewer diens aan ongeveer 365 persone wat ’n gespesialiseerde diens of versorging ontvang.  Hierdie diens sluit in bedlêende persone wat 24- uur versorging benodig en wat totaal afhanklik is van personeel. Hierdie sluit in inwoners wat gediagnoseer is met Alzheimer en ander demensies van veroudering en omvattend ook die daarstelling van remediërende terapie wat deur professionele persone soos arbeidsterapeute en verpleegkundiges. Dit spreek amper vanself dat hierdie persone ongelukkig nie meer vir hulle self of hulle eie veiligheid verantwoordelikheid kan neem nie.

 

DIE TEHUISE VAN DIE MONUMENTTEHUISE VAN DIE NHSV

Tehuise vir verswakte bejaardes

Van Rensburg Monumenttehuis, Delaney straat 69, Danville, Pretoria. 

Tel (012) 386-1201

Piet Potgieter Monumenttehuis, Hoogestraat 60, Potgietersrus.  Tel (015) 491-6314

Andries-Marié Oosthuizen Monumenttehuis, H/v Grensstraat en Tweedelaan, Parys.

Tel (056) 811-2185

Behuisingskomplekse wat insluit woonreg -en huurwoonstelle vir selfversorgende bejaardes

Louis Trichardt Monumenttehuis, Danweg 127, Danville, Pretoria.  Tel (012) 386-5310

Emily Hobhouse Monumenttehuis, Malherbestraat 55,  Capital Park, Pretoria Tel (012) 323-4891/2

-       Woonregwoonstelle:  Kismet

Piet Potgieter Monumenttehuis, Potgietersrus. 

-       Woonregwoonstelle:  Karee, Kameeldoring, Maroela, Kismet

Andries-Marié Oosthuizen Monumenttehuis, Parys

-       Woonregwoonstelle:  AMOT

 

DIE TEHUISE VAN ONS TUIS

Tehuise vir verswakte bejaardes

Ons Tuis, Soutpansbergweg 180, Riviera, Pretoria.  Tel (012) 329-3623

Behuisingskomplekse vir selfversorgende bejaardes

Huis Annie Schilz, Uit en Tuis en Huis Evelyn Vermooten, Soutpansbergweg 180, Riviera, Pretoria

Huis Frans Boshoff, Johannes Postmus, Riekie Boshoff, Huis McIntosh asook die Machteld Postmus woonstelle te Mackenzie straat  ? Brooklyn Pretoria tel (012) 346 2418

Gerrieshof Woonstelle, Bergstraat 29, Rustenburg (012) 325-1857

 

DIENSSENTRUMS

Seniorstuis Dienssentrum, Soutpansbergweg 180, Riviera, Pretoria.  Tel (012) 329-3707

Monument Dienssentrum, Delaneystraat 77, Danville, Pretoria.  Tel (012) 386-5562

Emily Hobhouse Dienssentrum, Malherbestraat 51, Capital Park, Pretoria .  (012) 325-6462

Subscribe here and discover Project 21 as your partner in effective charity