Project 21 Home

Volhoubare befondsing vir barmhartigheid

 

Wat is volhoubare befondsing vir barmhartigheidswerk? Tradisioneel het Nie-Winsgewende Organisasies (NWO’s) of dan soos dit vandag bekend staan Non-Profit Organizations (NPO’s) of Companies (NPC’s) hulle fondse verkry op verskillende maniere. Meestal donateurs wat skenkings maak aan hierdie organisasies, of hulle het self fondsinsamelingsprojekte geloods. Pannekoek gebak en verkoop op die supermark se stoep, konserte gereël, basaar gehou. Kaartjies verkoop waarin jy 'n kar of vakansie of wat ook al kon wen.

 

Van hulle wat sekere tipes dienste lewer, kon fooie hef of het subsidies vanaf die staat ontvang. Bejaardesorgsentrums, welsynsdienste, maatskaplike dienste, kinderversorgingsdienste en talle ander ontvang by die staat op nasionale of provinsiale vlak subsidie. Probleme met subsidies is egter legio. Daar moet onder andere diensvlak ooreenkomste (SLA’s) opgestel word wat hope papierwerk verg. Al hoe meer hulpverleningsorganisasies is die laaste twintig jaar geregistreer, maar die verdeelbare koek bly dieselfde. Daar is bykans 134000 geregistreerde organisasies wat almal 'n deel soek. Subsidies hou nie tred met inflasie nie. Die staat se rompslomp is alom bekend. Dan is daar ook verskille in subsidie vir dienste wat in tradisionele gebiede gelewer word en dienste wat in gebiede gelewer word waar voorheen geen dienste was nie . En hierdie staatsubsidies is net vir die dienste per SLA en nie vir jou bedryf nie. Byvoorbeeld, ’n maatskaplike werker se salaris word per SLA betaal maar die NPC moet die motor, brandstof en alle ander infrastruktuur betaal om onder andere die staat se opdrag uit te voer.

 

Met beide donateurs en subsidies is die beginsel daar dat organisasies afhanklik is van ander mense se goedheid en guns en is dit nie te sê dat jy vanselfsprekend volgende jaar jou subsidie of skenking gaan ontvang nie.

 

Die staat dwing deesdae maatskappye om by een of ander vorm van sosiale opheffing (CSI) betrokke te raak. Meeste maatskappye het hulle eie NPC's gestig waarna hulle hierdie fondse kanaliseer. So wend hulle dan die fondse weer  aan binne die gemeenskappe waar hulle werksaam is. Op dié manier bevoordeel hulle direk en indirek hulle eie mense. Geletterdheidsprogramme word grootliks hierdeur bevoordeel omdat hulle beter BEE status kry as hulle by hierdie programme betrokke is.

 

Wat dan nou van die tradisionele NPC's? Hulle wat nie so afgegrens binne  'n bepaalde gebied of sektor funksioneer nie. Hulle wat met kinders werk maar ook met bejaardes. Maatskappye is nie so geneë om hulle te help nie want hulle werk vir BEE punte. As daar nie 'n spesifieke projek is met 'n begindatum en 'n einddatum waarvoor hulle fondse kan gee nie, stel hulle nie belang nie. Weereens mag die fondse nie vir die bedryf aangewend word nie, maar slegs vir die projek.

 

Waarmee los die dilemma ons? NPC's sal moet befondsing vind op ’n nuwe manier. Hulle sal eie fondse moet genereer om te oorleef en voort te bestaan. Fondse kan nie meer opgepot word in beleggings in banke en ander finansiële markte nie. Depresiasie en inflasie vernietig die monetêre waarde van jou geld.

 

Projek 21 stel 'n nuwe visie daar. Die visie wat NPC's meer onafhanklik gaan maak van subsidies en ander metodes van befondsing. Die visie wat dienste en hulp meer volhoubaar gaan verseker. Die visie wat die verskil is tussen oorleef of uitsterf. Die visie waar jou rand gaan werk en vermeerder word.

 

Lees ons besigheidsplan hier. Met hierdie plan kan jy met 'n gerustheid weet dat al kan jy eendag nie meer gee nie, sal jou bydrae altyd aanhou werk vir die doel waarvoor jy dit oorspronklik gegee het.

 

Ons is altyd beskikbaar om met jou te praat.

Andries Pretorius, Voorsitter

 

Subscribe here and discover Project 21 as your partner in effective charity